Loyal synonym

Synonym for Loyal – Synonymbog.com

Synonym for Loyal

Synonymer for loyal · håndgangen, · solidarisk, · tro, · trofast …

Beskrivelse og synonymer for ordet Loyal

31 Synonyms & Antonyms for LOYAL – Thesaurus.com

LOYAL Synonyms: 31 Synonyms & Antonyms for LOYAL | Thesaurus.com

synonyms for loyal · ardent · devoted · dutiful · patriotic · staunch · steadfast · true · trustworthy …

Find 31 ways to say LOYAL, along with antonyms, related words, and example sentences at Thesaurus.com, the world’s most trusted free thesaurus.

loyal — Den Danske Ordbog – ordnet.dk

1. som viser eller yder fuld støtte og troskab over for en person, en institution eller en sag. Se også solidarisk.

69 Synonyms & Antonyms of LOYAL – Merriam-Webster

69 Synonyms & Antonyms of LOYAL | Merriam-Webster Thesaurus

Some common synonyms of loyal are constant, faithful, resolute, staunch, and steadfast. While all these words mean “firm in adherence to whatever one owes …

Synonyms for LOYAL: steadfast, faithful, staunch, devout, dedicated, devoted, true, good; Antonyms of LOYAL: disloyal, unfaithful, faithless, fickle, traitorous, treacherous, perfidious, inconstant

LOYAL – Krydsord – Løsninger – KrydsordExperten.dk

Vi fandt 36 løsningsforslag for ordet LOYAL som du kan bruge til at løse din krydsord. Løsningen vil ofte været et synonym til LOYAL. Det er muligt at få mere …

loyal — sproget.dk

Ordbøger · Retskrivningsordbogen Dansk Sprognævn · Den Danske Ordbog Det Danske Sprog- og Litteraturselskab · Dansk Synonymordbog · Ordbog over det danske Sprog Det …

Loyal Synonyms | Collins English Thesaurus

loyal · faithful · constant · dependable · devoted · dutiful · staunch · steadfast · true.

LOYAL – dansk oversættelse – bab.la engelsk-dansk ordbog

President Barroso is remaining particularly loyal to that topic. Netop på det punkt er kommissionsformand Barroso fortsat igen tro.

What is another word for loyal? – WordHippo

Find 2152 synonyms for loyal and other similar words that you can use instead based on 5 separate contexts from our thesaurus.

loyal – synonyms and related words | Macmillan Dictionary

Synonyms · loyal · faithful · committed · trustworthy · stalwart · true · diehard · solid.

Keywords: loyal synonym